witrand-banier
Header Integrale Aanpak 1200

Contact

Stel hier je vraag, of mail naar integraleaanpak@platform31.nl.

Anne-Marie Rijssenbeek

Anne-Marie Rijssenbeek

Projectleider

06 57 94 37 65


Integrale Aanpak in het Sociale Domein

Deze website is overgegaan in het kennisdossier Wijkteams en Integrale aanpak. De rapporten en informatie die u hier voorheen kon vinden zijn overgezet naar het kennisdossier. Vanaf heden vindt u daar alle informatie!


Behoefte aan inzicht

Sociale (wijk)teams krijgen op verschillende manieren vorm en inhoud. Tegelijk is er de behoefte aan methoden om inzicht te krijgen in het maatschappelijk rendement van een lokale aanpak. Lokale bestuurders en gemeenteraden vragen om resultaten en ook wordt er nog continu bijgestuurd. Dat vraagt om informatie over de werkzame bestanddelen van de aanpak. Het project Integrale Aanpak geeft inzicht in deze kennis en ervaringen en voorziet het sociale domein van een goed inzicht.

Laatst geplaatste items bibliotheek:Over deze site

Deze website is een initiatief van het landelijk project Integrale Aanpak en bundelt alle kennis en ervaringen die zijn opgedaan met experimenten en leernetwerken rond integraal werken achter de voordeur, voortkomend uit de wijkenaanpak. Deze kennis en ervaringen uit de praktijk vormen een goede landingsbaan voor de decentralisaties in het sociale domein.

Project Integrale Aanpak
De aangesloten (60) gemeenten zijn sinds 2007 binnen een leernetwerk bezig met het (door)ontwikkelen van een integrale dienstverlening volgens het principe ‘1 gezin 1 plan 1 regisseur’. Met de decentralisaties zijn deze ervaringen veel breder van waarde. Deze website ontsluit daarom alle kennis en ervaringen opgedaan in het netwerk met betrekking tot integraal werken, onder meer in sociale (wijk)teams. Op de site vindt u voorbeelden van aanpakken en concrete producten die u kunnen ondersteunen bij het inrichten van uw sociale domein.

Platform31
De uitvoering van het landelijk project Integrale Aanpak is sinds januari 2015 door het ministerie van BZK voor een periode van 1,5 jaar overgedragen aan Platform31.